Forum

Logi

[+] Twoje konto

Subskrybuj kanał najnowszych wypowiedzi w tym temacie

Ważne!Wątek Forum > Porady > Oprogramowanie, systemy operacyjne > Logi

Ważny: Masz log z jakiegoś programu, ale nie wiesz, jak go czytać i co z niego wynika? Wrzuć go tutaj i poproś o pomoc!
Logi programu HijackThis możesz sprawdzić także na stronie www.hijackthis.de!
Idź do strony:« Poprzednia12
Ocena: (Ocen: 1)
Wypowiedzi 26 - 45 z 45
 Zarejestrowany, zwieszony repylek Mężczyzna Kopiuj nick (81.168.248.*) |  
Wypowiedź dodana: 27 stycznia 2008, 16:35:24
« Opcje
 Gość REKLAMA Kopiuj nick (*->*)
Wypowiedź dodana: 27 stycznia 2008, 16:35:25

 Gość Michal Kopiuj nick (83.10.71.*)
Wypowiedź dodana: 1 lutego 2008, 11:00:30 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 19 marca 2010, 23:27:42 po raz 2-gi przez: Dżyszla
« Opcje

Moderowane przez Dżyszla :

Wypowiedź przeniesiona z Najdłuższy wątek w historii

Witam, prosze o sprawdzenie.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:57:19, on 2008-02-01
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe
D:\Z FIRE FOXA\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsxlive.net
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\GRY\Adobe Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll (file missing)
O2 - BHO: Flashget Catch Url Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll
O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iconcache] c:\windows\vcp_temp\iconcache\icon.bat
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "D:\GRY\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: RocketDock.lnk = D:\GRY\VISTA\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
O4 - Startup: TransBar.lnk = D:\GRY\VISTA\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe
O4 - Startup: UberIcon.lnk = D:\GRY\VISTA\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = D:\GRY\VISTA\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZJfox000
O8 - Extra context menu item: &Stáhnout FlashGetem - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: &Stáhnout všechno FlashGetem - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: Download Link Using Mega Manager... - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\mm_file.htm
O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{714E3887-C7A6-467F-B900-93C96DE56877}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

AvatarAdministrator Dżyszla Mężczyzna Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 1 lutego 2008, 13:36:14
« Opcje

Michal, proponuję wyrzucić to:
- O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll (file missing)
- O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll (file missing)

w ogóle strasznie dużo dodatków napakowanych do IE, którego warto by było mimo wszystko i tak zmienić na nowszą wersję (nie ważne, że nie używasz).

Używasz zewnętrznego modemu?

Możesz też śmiało wyrzucić:
- O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
- O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime


Co to za plik? Jakie jego zadanie: (jak nie wiesz, daj jego treść)
O4 - HKLM\..\Run: [iconcache] c:\windows\vcp_temp\iconcache\icon.bat

Ponadto wiesz może, co to jest:
- O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

Jeśli nie często grasz i nie dbasz o aktualizacje, to możesz także wywalić ten wpis:
- O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "D:\GRY\Steam\Steam.exe" -silent
Zawsze możesz uruchomić go ręcznie

JA rozumiem, że w katalogu D:\GRY\VISTA\ znajduje się jakiś TRansformationPack? Generalnie zastanów się, czy potrzebujesz tego, bo z pewnością mocno pożera zasoby.

Proponuję wyrzucic jeszcze to:
- O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZJfox000
- O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html ([i]chyba, że korzystasz z toolbara WInampa w IE[i])

Podobnie zastanów się, czy korzystasz z Google Toolbar.

I na koniec odinstalować Windows Messenger. No chyba, że korzystasz, w co wątpię :-)


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

Także dzięki firmie Netlook.pl możesz za darmo korzystać z tej strony!

 Zarejestrowany, zwieszony Vayshan Mężczyzna Kopiuj nick (89.151.30.*) |  
Wypowiedź dodana: 12 lutego 2008, 22:37:56 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 12 lutego 2008, 22:40:17 po raz 1-wszy przez: Vayshan
« Opcje

Pytanie banalne - co można jeszcze z tąd usunąć ?

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Ponadto .:

jak usunąć .:

Cytat:

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

oraz

Cytat:

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

i

Cytat:

O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

Ilekroć próbuje coś z tym zrobić to powraca to jak bumerang :-/
Nie potrzebuje zbędnych wpisów w rejestrze a mimo to nadal one tam goszczą ;/

Dodatkowo ten parszywy nTuneService zżera mi 20mb pamieci :-/ :-|


Vanitas vanitatum et omnia vanitas... KONTO ZAWIESZONE

 Zarejestrowany, zwieszony Stasiek-j Mężczyzna Kopiuj nick (83.26.72.*) |  
Wypowiedź dodana: 13 lutego 2008, 00:08:41 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 13 lutego 2008, 00:09:06 po raz 1-wszy przez: Stasiek-j
« Opcje

To może zamiast usuwać wpisy z autostartu spróbuj usunąć te programy lub pogrzebać w ich ustawieniach, żeby nie chciały uruchamiać się przy starcie...


Stasiek

 Zarejestrowany, zwieszony repylek Mężczyzna Kopiuj nick (81.168.248.*) |  
Wypowiedź dodana: 13 lutego 2008, 02:30:41
« Opcje

Jeśli nie używasz już programu:
http://www.mvd.com/pr_st4.htm
a pozostała po nim usługa:

Start - Uruchom... wpisz services.msc
wybierz zakładkę: Standardowy
Zatrzymaj i wyłącz tę usługę w Usługach:
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
2-kliknij ją, kliknij: Zatrzymaj, potem ustaw Stan uruchamiania: na Wyłączony

Teraz otwórz Rejestr ( START - uruchom... regedit ), otwieraj aż do klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
na lewym panelu wyszukaj tę usługę ( na prawym panelu będzie miała ścieżkę do pliku: O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe ) - zaznacz ją kursorem i usuń klawiszem [Del]

 Zarejestrowany, zwieszony Vayshan Mężczyzna Kopiuj nick (89.151.30.*) |  
Wypowiedź dodana: 13 lutego 2008, 13:15:12
« Opcje

Jeśli nie używasz już programu:
http://www.mvd.com/pr_st4.htm
a pozostała po nim usługa:

Start - Uruchom... wpisz services.msc
wybierz zakładkę: Standardowy
Zatrzymaj i wyłącz tę usługę w Usługach:
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
2-kliknij ją, kliknij: Zatrzymaj, potem ustaw Stan uruchamiania: na Wyłączony

Nie ma tu tej usługi :-|


Vanitas vanitatum et omnia vanitas... KONTO ZAWIESZONE

AvatarAdministrator Dżyszla Mężczyzna Kopiuj nick (0.0.0.*) |  
Wypowiedź dodana: 13 lutego 2008, 21:34:42
« Opcje

Jeśli nie używasz już programu:
http://www.mvd.com/pr_st4.htm
a pozostała po nim usługa:

Start - Uruchom... wpisz services.msc
wybierz zakładkę: Standardowy
Zatrzymaj i wyłącz tę usługę w Usługach:
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
2-kliknij ją, kliknij: Zatrzymaj, potem ustaw Stan uruchamiania: na Wyłączony

Nie ma tu tej usługi :-|

Zerknij więc do Menedżer urządzeń Zaznacz [x] Pokaż ukryte urządzenia przejdź do gałęzi: Sterowniki niezgodne z Plug and Play I poszukaj, czy tam nie ma tego wpisu.


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

Także dzięki firmie Netlook.pl możesz za darmo korzystać z tej strony!

 Gość vayshan Kopiuj nick (89.151.30.*)
Wypowiedź dodana: 14 lutego 2008, 11:31:36
« Opcje

tez nie ma...
Dziwne to chyba jest...

 Zarejestrowany, zwieszony Vayshan Mężczyzna Kopiuj nick (89.151.30.*) |  
Wypowiedź dodana: 14 lutego 2008, 13:58:03 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 14 lutego 2008, 13:59:29 po raz 1-wszy przez: Vayshan
« Opcje

Pokombinowałem, odinstalowałem to co zbedne itd.

Podaje nastepny log.

Coś wywalić jeszcze ?

Running processes:
C:\windows\System32\smss.exe
C:\windows\system32\winlogon.exe
C:\windows\system32\services.exe
C:\windows\system32\lsass.exe
C:\windows\system32\svchost.exe
C:\windows\System32\svchost.exe
C:\windows\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
C:\windows\system32\nvsvc32.exe
C:\windows\system32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
C:\windows\Explorer.EXE
C:\windows\SOUNDMAN.EXE
C:\windows\system32\RUNDLL32.EXE
C:\windows\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0169921202984565) (0169921202984565mcinstcleanup) - McAfee, Inc. - C:\windows\TEMP\016992~1.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

*** Dodano o 13:58:40: *** (Autoscalanie)

wyłączenie Ntune nic nie dało... :-/
I ten abdzieny google updater nadal widnieje
:/


Vanitas vanitatum et omnia vanitas... KONTO ZAWIESZONE

 Zarejestrowany, zwieszony repylek Mężczyzna Kopiuj nick (81.168.248.*) |  
Wypowiedź dodana: 14 lutego 2008, 16:27:26
« Opcje

Zatrzymaj i ustaw: Wyłączony dla usługi Google updater w Usługach

 Zarejestrowany, zwieszony Vayshan Mężczyzna Kopiuj nick (89.151.30.*) |  
Wypowiedź dodana: 14 lutego 2008, 16:53:59
« Opcje

już zrobione.. ten updater ro badiewie od PICASSY wyłączone w usługach i ntune od nvidii też..


Vanitas vanitatum et omnia vanitas... KONTO ZAWIESZONE

 Gość Samus3k Kopiuj nick (80.48.30.*)
Wypowiedź dodana: 26 marca 2008, 11:32:44 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 19 marca 2010, 23:26:14 po raz 2-gi przez: Dżyszla
« Opcje

Ja mam problem z winamp toolbar i megaupload toolbar które to logi bo nie wiem.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:24:59, on 2008-03-26
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32V0230Mon.exe
D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe
D:\Programy\Ares\Ares.exe
D:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe
D:\Program Files\a-squared Freea2\service.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -

d:\programy\adobeReader\ActiveXAcroIEHelper.ocx (disabled by BHODemon)
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:Program

FilesBitComet oolsBitCometBHO_1.1.9.24.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program

FilesJavajre1.6.0_03inssv.dll (disabled by BHODemon)
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:Program

FilesAskTBarar1.binASKTBAR.DLL (disabled by BHODemon)
O4 - HKLM..Run: [nod32kui] "C:\Program FilesEset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM..Run: [V0230Mon.exe] C:\WINDOWS\system32\V0230Mon.exe
O4 - HKCU..Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU..Run: [BitComet] "D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray
O4 - HKCU..Run: [ares] "D:\Programy\Ares\Ares.exe" -h
O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA

LOKALNA')
O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA

SIECIOWA')
O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:Program

FilesBitCometBitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:Program

FilesBitCometBitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:Program

FilesBitCometBitComet.exe/AddAllLink.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program

FilesJavajre1.6.0_03inssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

C:Program FilesJavajre1.6.0_03inssv.dll
O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - D:Program

FilesBitComet oolsBitCometBHO_1.1.9.24.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program

FilesMessengermsmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -

C:Program FilesMessengermsmsgs.exe
O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -

http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) -

http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) -

http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5187/mcfscan.cab
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpip..{A21A5011-ABED-4850-B2FF-2F44B3A14F1E}: NameServer =

194.204.154.1,194.204.152.34
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpip..{E8B21008-8B62-46CA-B427-9B72F93FACBB}: NameServer =

194.204.156.34,194.204.159.1
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -

C:PROGRA~1COMMON~1SkypeSKYPE4~1.DLL
O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - D:Program

Filesa-squared Freea2service.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:Program FilesCommon FilesAdobe

Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe
O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group -

D:ProgramyAreschatServer.exe
O23 - Service: hpdj - HP - C:DOCUME~1SamUSTAWI~1Temphpdj.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:Program FilesEset
od32krn.exe
O23 - Service: soft Xpansion MSO2PDF - soft Xpansion - D:Programysoft XpansionOffice to

PDFmso2pdf-serv.exe
O23 - Service: Windows Smrss Service - Unknown owner - C:WINDOWSsvchost.exe (file missing)
O23 - Service: WPEServ - soft Xpansion - C:Program FilesCommon FilesWPEwpeserv.exe

--
End of file - 5007 bytes

 Zarejestrowany, zwieszony repylek Mężczyzna Kopiuj nick (81.168.248.*) |  
Wypowiedź dodana: 26 marca 2008, 16:07:48
« Opcje

Zatrzymaj i ustaw na: Wyłączony, usługę:
O23 - Service: Windows Smrss Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\svchost.exe (file missing)

W logu zaznacz wpis i usuń [Fix] em;
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program
Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL (disabled by BHODemon)

 Gość popo84 Kopiuj nick (87.206.200.*)
Wypowiedź dodana: 12 marca 2010, 11:32:30 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 12 marca 2010, 17:43:46 po raz 1-wszy przez: Dżyszla
« Opcje

Witam serdecznie
Bardzo proszę o sprawdzenie loga z hijcakthis
Nie mam jako takich problemów z kompem, chciałbym jedynie przekonać się czy wszystko na chwilę obecną jest OK.
Z góry dziękuję

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:03:51, on 2010-03-12
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\System32\csrss.exe
C:\WINDOWS\System32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\System32\services.exe
C:\WINDOWS\System32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAXsmax4.exe
C:\Program Files\Analog Devices\Coresmax4pnp.exe
C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6binjqs.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe
C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\WINDOWS\System32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\System32\wbemwmiapsrv.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefoxfirefox.exe
F:\instalki\hj\HiJackThis.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Service\Layer.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
C:\WINDOWS\System32\wbemwmiprvse.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = https://mail.dpd.com.pl/exchange/
R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant = http://www.searchgateway.net/search/
O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program Files\Orbitdownloaderorbitcth.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Javajre6binssv.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.comGenericAskToolbar.dll (file missing)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Javajre6binjp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Javajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Grab Pro - {C55BBCD6-41AD-48AD-9953-3609C48EACC7} - C:\Program Files\OrbitdownloaderGrabPro.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.comGenericAskToolbar.dll (file missing)
O4 - HKLM..Run: [avast!] C:PROGRA~1ALWILS~1Avast4ashDisp.exe
O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM..Run: [SoundMax] "C:\Program Files\Analog DevicesSoundMAXsmax4.exe" /tray
O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM..Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog DevicesCoresmax4pnp.exe
O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU..Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSyncWCESCOMM.EXE"
O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: winesm32.exe
O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloaderorbitmxt.dll/201
O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloaderorbitmxt.dll/204
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\System32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloaderorbitmxt.dll/203
O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloaderorbitmxt.dll/202
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnosticxpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnosticxpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messengermsmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messengermsmsgs.exe
O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/bph/SignActivX.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\LavasoftAd-Aware 2007aawservice.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common FilesAdobe Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil SoftwareAvast4aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil SoftwareAvast4ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil SoftwareAvast4ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil SoftwareAvast4ashWebSv.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\GoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Javajre6binjqs.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common FilesLightScribeLSSrvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common FilesProtexisLicense ServicePsiService_2.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity SolutionServiceLayer.exe

--
End of file - 7288 bytes

AvatarAdministrator Dżyszla Mężczyzna Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 12 marca 2010, 17:51:20 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 12 marca 2010, 18:43:40 po raz 1-wszy przez: Dżyszla
« Opcje

Pozbądź się programu winesm32.exe - prawdopodobnie jest to niebezpieczny kod.

Reszta jest raczej bezpieczna, choć nie zawsze konieczna.

Proponuję też aktualizację Avasta.


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

Także dzięki firmie Netlook.pl możesz za darmo korzystać z tej strony!

 Gość popo84 Kopiuj nick (87.206.200.*)
Wypowiedź dodana: 13 marca 2010, 10:56:37 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 20 marca 2010, 12:45:35 po raz 2-gi przez: Dżyszla
« Opcje

winesm32.exe - program usunięty 016 i R0 również avast zaktualizowany i po restarcie pojawia sie problem ~10 min wisi wszystko

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:49:40, on 2010-03-13
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wbemwmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe
C:\Program Files\Analog Devices\Coresmax4\pnp.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe
C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
F:\instalki\hj\HiJackThis.exe

O1 - Hosts: ˙ţ127.0.0.1 localhost
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:Program FilesOrbitdownloaderorbitcth.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre6binssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre6binjp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:Program FilesJavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll
O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM..Run: [SoundMax] "C:Program FilesAnalog DevicesSoundMAXsmax4.exe" /tray
O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM..Run: [SoundMAXPnP] C:Program FilesAnalog DevicesCoresmax4pnp.exe
O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM..Run: [avast5] C:PROGRA~1ALWILS~1Avast5avastUI.exe /nogui
O4 - HKCU..Run: [H/PC Connection Agent] "C:Program FilesMicrosoft ActiveSyncWCESCOMM.EXE"
O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:Program FilesOrbitdownloaderorbitmxt.dll/201
O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:Program FilesOrbitdownloaderorbitmxt.dll/204
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:WINDOWSsystem32GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:Program FilesOrbitdownloaderorbitmxt.dll/203
O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:Program FilesOrbitdownloaderorbitmxt.dll/202
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:Program FilesMicrosoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:Program FilesMicrosoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:Program FilesMicrosoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:PROGRA~1COMMON~1SkypeSKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:Program FilesLavasoftAd-Aware 2007aawservice.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:Program FilesCommon FilesAdobe Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast5AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast5AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast5AvastSvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:Program FilesJavajre6binjqs.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:WINDOWSsystem32PnkBstrA.exe
O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:Program FilesCommon FilesProtexisLicense ServicePsiService_2.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:Program FilesPC Connectivity SolutionServiceLayer.exe

--
End of file - 5940 bytes

POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AvatarAdministrator Dżyszla Mężczyzna Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 13 marca 2010, 11:45:56
« Opcje

Pojawiły się nowe wpisy:
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

co to za katalog? kojarzysz?

Ponadto sprawdź przy użyciu Menedżera Zadań (Ctrl+Shift+Esc), czy jakiś proces nie obciąża procesora. Możliwe, że w początkowej fazie antywirus będzie się "uczył" i takie przymulenie jest możliwe, lecz nie wystąpi już przy kolejnych rozruchach.


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

Także dzięki firmie Netlook.pl możesz za darmo korzystać z tej strony!

 Gość popo84 Kopiuj nick (87.206.200.*)
Wypowiedź dodana: 14 marca 2010, 12:11:45
« Opcje

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe to program do telefonu komorkowego
zużycie procrsora w normie a pc z kazdym nastepnym rozruchem wiesza sie cora bardziej

AvatarAdministrator Dżyszla Mężczyzna Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 14 marca 2010, 15:24:42
« Opcje

Możesz dla testów wyłączyć antywira i sprawdzić wówczas.


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

Także dzięki firmie Netlook.pl możesz za darmo korzystać z tej strony!

 
Idź do strony:« Poprzednia12

[+] Pokaż/odśwież listę czytających i monitorujących ten wątek

Podobne tematy:
Tytuł wątkuDziałWypowiedziWyświetleńOcenaOstatnia wypowiedź
Wątek[aplikacja tekstowa pod XP, hijackthis] Coś kolejkuje (chwilowe opóźnienia) obsługę klawiatury.Porady / Oprogramowanie, systemy operacyjne141 278 16.10.2007 16:57:18
Wątek zamkniętySymulator EU07
To nie jest oficjalne Forum Symulatora! Jeśli masz pytania z nim związane - udaj się na Forum Symulatora!
Pogaduchy132 619 14.01.2009 15:35:34
Ważne!Wątek zamkniętyDOT. PROŚBY O NAPISANIE PROGRAMU
Jeśli chcesz, aby ktoś napisał Ci program - zapoznaj się wcześniej z treścią tego wątku!
Porady / Programowanie1217 11.07.2005 19:53:51
WątekCzy na stronie powinny być dostępne, poza najnowszymi, także starsze...
Komentarze do ankiety nr 45
Komentarze / Ankiety5634 26.08.2008 16:33:59
WątekUnRAR
Komentarze dotyczące programu UnRAR (program twórcy programu WinRAR)
Komentarze / Moje programy i teksty82 278 16.01.2006 10:32:15

Nowa wypowiedź

Nowa wypowiedź
Nie jesteś zalogowany; będziesz traktowany jako gość!
Zaloguj Zaloguj
Nick (gość): | Przepisz ten kod [?]: bb00e:
Tekst:

 

Subskrybuj kanał najnowszych wypowiedzi w tym temacie


Chcesz mieć też takie forum na swojej stronie? Napisz!

Strona istnieje od 25.01.2001
Ta strona używa plików Cookie
Helion.pl  
archive To tylko kopia strony wykonana przez robota internetowego! Aby wyświetlić aktualną zawartość przejdź do strony.
Ładowanie...

Optymalizowane dla przeglądarki Firefox
© Copyright 2001-2018 Dawid Najgiebauer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja podstrony: 22.09.2014 12:12
Wszystkie czasy dla strefy czasowej: Europe/Warsaw